Chiropraktisk behandling


Med hjälp av behandlingen enligt Ackermanns metoden kan förskjutningar i leder korrigeras,
muskelfästen avlastas och felställningar i kotpelaren åtgärdas. Målet är att uppnå normal smärtfri rörlighet.

Boka din tid här! Redan idag!